latest

Tag: Trump

Total 15 Posts

The People's President

Ochrona interweniuje podczas konferencji prasowej Trumpa; podejrzany zostaje postrzelony na zewnątrz

Dzisiejsza (poniedziałek, 10 sierpnia) konferencja prasowa prezydenta Stanów Zjednoczonych została zakłócona szybką interwencją jego ochrony zaledwie parę minut po tym, jak się rozpoczęła. Trump omawiał ostatni wzrost na giełdzie, kiedy jeden z agentów poprosił go, aby podążył za nim. Pokój prasowy został opuszczony przez prezydenta oraz kilka innych osób towarzyszących

POTUS ogłasza duże zmiany w amerykańskim systemie edukacyjnym, imigracyjnym oraz opieki zdrowotnej

Podczas wczorajszego (16 lipca) przemówienia Donald Trump oznajmił, że w ciągu następnych ośmiu tygodni jego gabinet zajmie się obwieszczaniem pewnych “ekscytujących zagadnień”. Będą to “rzeczy, których nikt nawet nie dociekał, o których nikt nie pomyślał, których nikt nie uważał za możliwe”. Prognozowane zmiany zajdą w dziedzinie edukacji, imigracji oraz “kompleksowej

POTUS announces big changes in the US Education, Immigration and Healthcare in the next eight weeks

Donald Trump delivered remarks yesterday, July 16, 2020, about some „exciting things” that his administration will be announcing „over the next 8 weeks”. Those are „things that nobody has even contemplated, thought about, thought possible”. The projected changes will happen in regards to education, immigration and a “very complete healthcare“
You've successfully subscribed to AQ Media
Great! Next, complete checkout for full access to AQ Media
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.