latest

Tag: Zdrowie

Total 6 Posts

Wywiad z Jerzym Ziębą

W niedzielę 13 listopada 2016 roku Lady Aga z Hello Irlandia rozmawiała z Jerzym Ziębą, naturoterapeutą-praktykiem oraz autorem bestsellera „Ukryte terapie”, którego druga część właśnie ukazała się drukiem. Spotkanie odbyło się przy okazji serii wykładów udzielanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. A w wywiadzie Jerzy Zięba opowiada m.in. o
You've successfully subscribed to AQ Media
Great! Next, complete checkout for full access to AQ Media
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.