latest

Wideo: Watch the Water ("Obserwuj wodę")

Pandemia kobry królewskiej

"To, jak dotąd, najbardziej oryginalna broń biologiczna: jad węża!"

Covid-19 to nie wirus, który pojawił się w nietoperzach. Covid-19 to jad (łac. 'virus' - trucizna, śluz, jad)... wyizolowany z kobry królewskiej (King cobra) oraz chińskiego niemrawca (Chinese krait; wąż z rodzaju Bungarus). Przynajmniej takie jest zdanie Dr. Bryana Ardisa, który ujawnia te informacje w filmie dokumentalnym.

Ciekawostka: jad węża powoduje utratę węchu/smaku na miesiące, a czasem nawet lata... tak, jak 'kowid'.

Rekomendowany przez Wielką Farmę 'lek' na 'kowida', remdesivir, aplikowany dożylnie w szpitalach, to wyizolowany jad węża, który posiada laboratoryjnie nadaną właściwość targetowania konkretnych narządów w ciele. Uwolnione statystyki dot. aplikacji remdesiviru pokazują szokująco wysoki odsetek zgonów. Gdy dochodzi do śmierci pacjenta, tzw. "choroby współistniejące" odgrywają rolę doskonałej przykrywki: "kowid zaatakował uprzednio osłabiony przewlekłą chorobą narząd", jak np. serce czy wątroba, więc oficjalna przyczyna śmierci to kowid.

W rzeczywistości to jad podany w remdesivirze atakuje dany narząd doprowadzając do śmierci.

To dzieje się w szpitalach.

W styczniu 2020r. upubliczniono wyniki 10-letnich badań dot. mapowania genów jadu, białek i peptydów pochodzących od królewskiej kobry. Badania te wyizolowały 19 (Covid-19...) toksyn specyficznych dla jadu. Wyizolowane z tych dwóch gatunków węży mRNA zostało owinięte w hydrożel zawierający cząsteczki nano, do których następnie dodano tzw. dynabeads (magnetyczne, metalowe cząsteczki nano, które powodują przyleganie innych cząsteczek) - a wszystko po to, aby uczynić wyizolowaną truciznę bardziej stabilną.

Tego używa się w szczepionkach.

Stąd potrzeba kolejnych dawek przypominających ('boosterów'), aby trucizna podtrzymywała swoją siłę działania.

Ale jak doszło do rozprzestrzenienia kowida wsród ogólnej populacji?

Poprzez zatrucie wody. Współodpowiedzialne jest za to CDC.

Jad w wodzie, jad w farmaceutykach oraz jad w szczepionkach prowadzi stopniowo do wbudowania genów węża w ludzkie DNA. Jest to długoterminowy plan genetycznej modyfikacji gatunku ludzkiego. Modyfikacji w co?...

Nie trzeba być religijnym fanatykiem, żeby dojść do prawidłowej konkluzji.

Author image
Editor-in-Chief, Vlogger & Radio Broadcaster, censored from Dublin City FM (Ireland) for reporting on the Trump admin, anti-lockdown protests and leftist riots. Host of Stricte Jawne in Radio Cenzura.
USA
You've successfully subscribed to AQ Media
Great! Next, complete checkout for full access to AQ Media
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.